Laster

Sørg for at handa alltid er i kameraet sitt syn. Beveg handa opp, ned, venstre og høgre.